Mesačný tieň

v hlbinách 2. najdlhšej jaskyne Slovenska (34 085 m / -451 m)

Úvod

Vitajte na stránkach Speleoklubu Univerzity Komenského v Bratislave.

Hlavným prieskumným portfóliom nášho speleoklubu je rozsiahla jaskyňa Mesačný tieň vo Vysokých Tatrách, dlhá aktuálne 34 085 m a hlboká -451 m. Jej odborný výskum realizujeme kontinuálne už viac než 14 rokov. Po Demänovskom jaskynnom systéme je Mesačný tieň 2. najdlhšou jaskyňou na Slovensku v súčasnosti.

Jaskyňu Mesačný tieň objavili dňa 26. júna 2004 dvaja naši členovia Branislav Šmída a Igor Pap.

Popri Mesačnom tieni Speleoklub UK skúma a objavuje jaskyne aj v iných krasových oblastiach na Slovensku a uskutočňuje tiež početné expedície v zahraničí.

Od vzniku nášho speleoklubu v roku 1991 sme objavili napr. významné pokračovania labyrintov Čachtickej a Hačovej jaskyne v Malých Karpatoch, na Muránskej planine rozsiahle mohutné vrchné poschodia v jaskyni Bobačka a úplne novú riečnu jaskyňu Stratený potok.

V chorvátskom pohorí Velebit sme objavili dve priepasti Lukina jama (-1431 m) a Slovačka jama (-1320 m), ktoré patria k najhlbším jaskynným systémom na Zemi. Na stolových horách vo Venezuele boli nami objavené a prebádané najdlhšie a najmohutnejšie jaskyne sveta v kremencoch: Cueva Charles Brewer, Cueva Ojos de Cristal, Cueva Colibri, Cueva Muchimuk, Cueva Juliana atď.

Významný podiel máme tiež na prieskume a dokumentácii jednej z najdlhších jaskýň na Balkáne Velika klisura (Gryka e Madhe) v Kosove. Jaskyne sme tiež bádali na Islande, na Kréte či vo Vietname.

Na našej webstránke budete môcť postupne objaviť početné detaily a zaujímavosti o vyššie uvedených objavovaných jaskyniach, územiach alebo exotických krajinách.

V prípade Vášho záujmu stať sa jaskyniarom, spolupracovať s nami na zaujímavých jaskyniarskych projektoch alebo zúčastniť sa našich akcií, nás kontaktujte prostredníctvom vedúceho Speleoklubu UK:

Mgr. Branislav Šmída, PhD.

tel: 0915 668 914

e-mail: brano.smida@gmail.com

Prihlásenie