Mesačný tieň

v hlbinách 2. najdlhšej jaskyne Slovenska (34 085 m / -451 m)

sumárum speleoexpedícií tepuy do roku 2007

1a

 

1b

 

1c

 

1d

 

1e

 

1f

 

1g

 

1i

 

1ef

 

1j

 

1k

 

1l

 

1m

 

1abel

 

700

Prihlásenie