Mesačný tieň

v hlbinách 2. najdlhšej jaskyne Slovenska (34 085 m / -451 m)

Cueva Charles Brewer vo francúzskej Spelunce 2005

Objav, a následne výrazný postup v roku 2004 ďalej a hlbšie do útrob, vo svojho času najväčšej (najmohutnejšej) kvarcitovej jaskyni sveta - Cueva Charles Brewer vo Venezuele - sme zverejnili (pomerne rýchlo po náleze) samozrejme tiež tam, kde si o tom mohlo prečítať, naozaj hodne speleológov i vedcov-karstológov. Náš pozoruhodný výskum zaujal ako severoamerickú konfederáciu klubov (200 klubov a cca 12 000 jaskyniarov) a článok nám vyšiel v národnom speleomagazíne U.S.A. NSS News (12 čísiel ročne), no a tu v Európe, nám široký publikačný priestor poskytli tiež kolegovia a kamaráti priamo z "mekky" či "prakolísky" jaskyniarčiny, Francúzi (525 speleoklubov! resp. v nich 5500 jaskyniarov), v ich národom speleomagazíne SPELUNCA (vydavateľ FFS, Fédération Francaise de Spéléologie, tri čísla ročne). Na tomto mieste vám ponúkame, zalistovať si originálne v druhom z menovaných príspevkov.

 

speluncay1

 

speluncay2

 

speluncay4

 

speluncay3

 

speluncay5

 

speluncay6

 

speluncay7

 

 speluncay8

 

 speluncay9

 

 speluncay10

Prihlásenie