Mesačný tieň

v hlbinách 2. najdlhšej jaskyne Slovenska (34 085 m / -451 m)

Venezuela, TEPUI

Svojho času, niekedy v polovici devätdesiatych rokov, sme ako študenti Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave snívali, že aj my sa raz vyberieme :-) spoznať, aké tajomstvá ukrývajú bájne tepuy - stolové hory Venezuely. V roku 1995 sme sa dokonca pokúsili konštruktívne pripraviť speleologický projekt, ktorým sme cielili vybrať sa na najväčšiu z tamných hôr, Auyántepui, a prebádať tam nové, hlboké trhlinové jaskyne. Stroskotalo to, ako už u študentov býva, na podcenení kapitálu, ktorého je pri podobných veyľkorysých akciách zapotreby aj do zásoby, a na žiadnu výpravu nešli.

Myšlienka uskutočniť niečo podobné v nás však rokmi zrela, a tak akonáhle sme sa dostali k finančným možnostiam a lepším zdrojom, začali sme kontúry podobných výprav pomaličky spriadať. Prvý člen nášho Speleoklubu sa vybral do Venezuely v roku 2002, a tak nás motivoval - samozrejme tiež nájdením pokračujúcej jaskyne - že sme neváhali, a vybrali sa Ojos de Cristal už o rok na to v 2003om na horu Roraima prebádať. No a potom naše ďalšie a ďalšie výpravy nasledovali ako na bežiacom páse... Výprava 2004, o objavovanie druhej polovice monštruóznej Cueva Charles Brewer na planine Churí. 2005, Cueva del Diablo a Cueva Canon Verde. Rok 2006 bol zas spojený s našou mimoriadne efektívnou a čisto slovenskou výpravou na horu Kukenan, spojenou s kompletným zmapovaním Cueva Ojos de Cristal na Roraime, v ktorej sme zároveň našli mnohokilometrové pokračovania. Vedecká výprava v roku 2007 a nájdenie pokračovaní vnovoobjavenej jaskyni Cueva Juliana. V roku 2009 sme sa do Venezuely vybrali dokonca dva razy: po prvý krát v zmiešanom, slovensko-chorvátskom týme, v partii ktorého sme objavili novú rozsiahlu jaskyňu Cueva Colibri. A v máji na to potom ešte raz a vtedy sme zas našli, prebádali a zmapovali, svojho času druhú najmohutnejšiu kvarcitovú jaskyňu sveta, Cueva Muchimuk, ktorú sme spojili s Colibri do jedného systému.

Snívajte aj vy a robte v smere ku svojim snom a želaniam početné krôčiky - ony sa vám potom naplnia.

Na našich webstránkach vás postupne radi oboznámime s našimi 8 výpravami do Venezuely, ktoré znamenali objavy 44 km priestorov a skutočne svetové výsledky na poli speleológie i prírodovedy.

 

prospekt

Prospekt, s akým sme snívali o Venezuelách a podobných dobrodružných krajoch ešte ako študenti prírodných vied a zároveň speleológovia na Univerzite Komenského. Grafika a logo na ňom pochádza z dielne jedného kolegu nášho kamaráta a významného slovenského jaskyniara a geografa docenta doktora Zdenka Hochmutha, rozhutoval ísť vtedy do projektu aj so svojimi pár priateľmi s nami. Neskôr pri našich výpravách do Venezuely v rokoch 2002 - 2009, sme paradoxne už žiadne prospekty pre potenciálnych sponzorov nepotrebovali... :-) a do Venezuely sme si necelých 10 rôčkov po zrode prospektu - napokon so Zdenkom spoločne predsa len zašli. (Obr. nižšie)

 

hochmuth

Známa fotografia, ktorá sa objavila aj na obálke kongresového Spravodaja (Bulletinu) ku príležitosti 14. svetového speleologického kongresu v Aténach v roku 2005. Na nej v pohodlných "mundúroch" sediaci a odpočívajúci, vľavo Braňo Šmída a vpravo Zdenko Hochmuth, pri rannej kávičke pod masívom Chimantá rozhutujú, ako hore preskúmať nové a poriadne jaskyniská. Za dvojicou drobná flotila lietadielok, ktorými sme sa sem na túto akciu priviezli celkovo 17ti slovenskí, venezuelskí a českí jaskyniari a kooperujúci nadšenci.

Prihlásenie