Mesačný tieň

v hlbinách 2. najdlhšej jaskyne Slovenska (34 085 m / -451 m)

Veterlín, Hačova jaskyňa a Malá skala

Šmída, B. (2010): Geomorfológia a genéza Plaveckého krasu ako modelového územia tzv. kontaktného krasu Západných Karpát s nižšou energiou reliéfotvorby. Dizertačná práca, Katedra fyzickej geografie a geoekológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. 220 strán.

Kompletná práca sa dá voľne stiahnuť na vedeckej sieti ResearchGate (klikni tu).

page_61

page_62

page_63

page_64

page_65

page_66

page_67

page_69

page_70

page_71

page_72

page_73

page_74

page_75

page_76

page_77

page_78

page_79

page_80

page_81

Prihlásenie