Mesačný tieň

v hlbinách 2. najdlhšej jaskyne Slovenska (34 085 m / -451 m)

Tmavá skala, Dzeravá skala a Mokrá dolina

Šmída, B. (2010): Geomorfológia a genéza Plaveckého krasu ako modelového územia tzv. kontaktného krasu Západných Karpát s nižšou energiou reliéfotvorby. Dizertačná práca, Katedra fyzickej geografie a geoekológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. 220 strán.

Kompletná práca sa dá voľne stiahnuť na vedeckej sieti ResearchGate (klikni tu).

page_86

page_87

page_88

page_89

page_90

page_91

page_92

page_93

page_94

page_95

page_96

page_97

page_98

page_99

page_100

page_101

 

page_102

page_103

page_104page_105

page_106

page_107

page_108

page_109

page_110

page_111

page_112

page_113

page_114

page_115

Prihlásenie