Mesačný tieň

v hlbinách 2. najdlhšej jaskyne Slovenska (34 085 m / -451 m)

Plavecká jaskyňa, PP-2 a Pohanská

Šmída, B. (2010): Geomorfológia a genéza Plaveckého krasu ako modelového územia tzv. kontaktného krasu Západných Karpát s nižšou energiou reliéfotvorby. Dizertačná práca, Katedra fyzickej geografie a geoekológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. 220 strán.

Kompletná práca sa dá voľne stiahnuť na vedeckej sieti ResearchGate (klikni tu).

page_168

page_169

page_170

page_171

page_172

page_173

page_174

page_175

page_176

page_177

page_178

page_179

page_180

page_181

page_182

page_183

page_184

page_185

page_186

page_187

page_188

page_189

page_190

page_191

page_192

page_193

 

page_194

page_195

page_196

page_197

page_198

page_199

page_200

page_201

page_202

Prihlásenie