Mesačný tieň

v hlbinách 2. najdlhšej jaskyne Slovenska (34 085 m / -451 m)

Kržľa a jaskyňa Pri kríži

Šmída, B. (2010): Geomorfológia a genéza Plaveckého krasu ako modelového územia tzv. kontaktného krasu Západných Karpát s nižšou energiou reliéfotvorby. Dizertačná práca, Katedra fyzickej geografie a geoekológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. 220 strán.

Kompletná práca sa dá voľne stiahnuť na vedeckej sieti ResearchGate (klikni tu).

page_131

page_132

page_133

page_134

page_135

page_136

page_137

page_138

page_139

page_140

page_141

Prihlásenie