Mesačný tieň

v hlbinách 2. najdlhšej jaskyne Slovenska (34 085 m / -451 m)

Kryogénne kalcity CCC z MT

článok z autorskej dielne K. Žák, B. Šmída a kol. o nálezoch a vyhodnotení kryogénnych kalcitov (CCC = cryogene cave calcite) aj z jaskyne Mesačný tieň v Tatrách a z Hačovej jaskyne v M. Karpatoch. Nálezy tejto mineralizácie napovedajú že obe, hoci v súčasnosti tak v rozdielnych nm. výškach situované jaskyne, boli v istom období vývoja v dosahu periglaciálnej klímy a permafrostu.

Hačova jaskyňa je najjužnejším doposiaľ známym výskytom hrubozrnných CCC v oblastiach nízkych a stredných nm. výšok v Európe.

Výskyt kryogénnych kalcitov v Krvilačnom meandri v jaskyni Mesačný tieň v relatívnej hĺbke -285 m voči najbližšiemu povrchu je vôbec najhlbšie relatívne voči povrchu situovaným výskytom kryogénnej mineralizácie na svete a napovedá, až ako hlboko v masíve v istých obdobiach vývinu MT mohli panovať polárne podmienky respektíve mínusová teplota.

cac 1

cac 2

cac 3

cac 4

cac 5

cac 6

cac 7

cac 8

cac 9

 

Prihlásenie