Mesačný tieň

v hlbinách 2. najdlhšej jaskyne Slovenska (34 085 m / -451 m)

Mesačný tieň: Knóssos, Hádova ríša

Kde inde než v jaskyni Mesačný tieň zaučiť perspektívnu mlaď, do tajov praktickej speleológie. :)

Počas akcie 11.-13. septembra 2015 sme s týmto úmyslom navštívili náš rozsiahly tatranský systém v počte 8. Štvorica M. Ondrejka, L. Stančíková, Z. Ballová s priateľom s nami zostúpili zhruba do hĺbkovej zóny sektoru Kremenné vajcia (-130 m) a potom pod vedením Michala Ondrejku samostatne vystúpili i vyšplhali z jaskyne von.

Vo dvojici B. Šmída a M. Matuška sme počas kontinuálnej trojdňovky prebádali zmapovali a vykreslili opäť kus z pokračovaní sektoru Knóssos (v hĺbkach -230 až -280 m), a napokon dvojka P. Ivančík plus M. Hluch reexplorovala vôkol 1. riečiska na Hádovej ríši (-300 až -350 m).

 

osmicka v sienke

Mesačný tieň - Sieňka s vodou (hĺbka -100 m). Zľava Braňo Šmída, Marek Hluch, Michal Ondrejka, Peťo Ivančík, Lucka Stančíková a Martin Matuška, nad nimi v okne vpravo Zuzka Ballová (špecialistka na svište a dcéra známeho rangera TANAPu pána Balla) a jej priateľ.

 

po trej dno

Po troch dńoch v podzemí Mesačného tieňu: zľava B. Šmída, M. Hluch, M. Matuška a P. Ivančík.

Prihlásenie