Mesačný tieň

v hlbinách 2. najdlhšej jaskyne Slovenska (34 085 m / -451 m)

akcie 2015

mapovanie Hluch a Jelínek

Marek Hluch a Peter Jelínek pri mapovaní Mesačného tieňa, akcia 27. a 28. 6. 2015. Foto: B. Šmída.

Prihlásenie