Mesačný tieň

v hlbinách 2. najdlhšej jaskyne Slovenska (34 085 m / -451 m)

Hľadanie spodného vchodu do MT

Lokalizovanie Mikiho dómu z povrchu Širokej doliny

Lokalizovanie Mikiho dómu z povrchu Širokej doliny

Vo štvrtok až nedeľu 28.9. až 2.10. 2011 prebehla v Mesačnom tieni a v jeho okolí vcelku dôležitá, či tiež zaujímavá akcia, ktorej cieľom bolo pokúsiť sa lokalizovať z podzemia (stropy Mikiho dómu) vysielané rádiomajákové signály v priemete na povrch.

Prístroj aj samotné meranie zabezpečovala pani jaskyniarka a naša kamarátka z Moravy, špecialistka na danú problematiku, Lída Ondrouchová, logistiku akcie a sprievod na povrchu v teréne usmerňoval Braňo Šmída. V podzemí systému 4 dni pôsobili, vysielač prenášali a signály vysielali Peter Šuster a Števo Šuster. Popri nich sa na akcii podieľali tiež Miro Sova, Ludvík Krčmárik, Tomáš Herzeg, pozrieť nás došli tiež Paľo Barabáš s Igorom Papom a Robom, a vo štvrtok aj mini-štáb STV1, pani Ivana Ratkovská s kameramanom Jurajom, ktorí natočili rozhovory s jaskyniarmi, zostup do podzemia MT.

Výsledok je pozitívny - signál bol zachytený! Voči miestu, ktoré sme vyznačili na ortofotomape, malo miesto zachytenia signálu len cca 30 m odchýlku (!) čo je na stovky polygónových ťahov hlavného tepny jaskyne veľmi, veľmi slušné. Hlavný ťah jaskyne je teda zameraný spoľahlivo a prebehnuvší rádiomajákový pokus mapu systému ešte viac spresňuje.

Hoci v náročnom horskom reliéfe (stupne, prahy, kosodrevina), signál bol zachytený a aj presne lokalizovaný len 35 min. po vôbec PRVOM zapnutí prístroja! Lída vyrátala priamo na mieste kolmú rel. hĺbku medzi prijímačom na povrchu a vysielačom v podzemí na 64 - 68 m (plus mínus, pozn. ak by bola hĺbka zachytenia signálu cca 30 m, presnosť metodiky je na 1 m). Na vykopanie podobne hlbokej sondy je to síce stále ešte dosť :) no z dohodnutého miesta, z vrchu 100 m vysokého dómovitého Mikiho dómu, odkiaľ bol signál vysielaný kontinuálne 8 hodín Šusterovcami, sa rozbieha sústava menších subhorizontálnych chodbičiek, z ktorých niektoré končia prekopateľným zasedimentovaním (štrky, piesok) alebo prekonateľnými úžinami (s prievanmi). Nasledovať bude ich presné vymeranie a ďalší prieskum. Niektorá z týchto chodieb, dúfajme, pretne povrch. Novým vchodom by sa tak elegantne vyriešila náročná, 1,5 dňová prístupová či transportná logistika do stále málo prebádanej oblasti MT okolo koncového sifónu v hĺbke -451 m.

Akcii prialo nádherné jesenné počasie, babie leto v plnej nádhere. Vo svahoch Bielovodskej doliny sme počas nej tiež za pomoci horára Maťa lokalizovali a zdokumentovali čerstvé rozmerné prepadlisko - rodiaci sa závrt, pomenovaný ako Stodolova jama. Od vchodu MT sa teda rozpína nejaká neznáma rozvinutá jaskynná sústava s prevýšením 700 - 800 m aj týmto smerom.

napísal: Braňo Šmída

lida2

Aktéri akcie sa dohadujú na presných časoch, o ktorej hodine a odkiaľ sa signál začne vysielať z podzemia a kedy bude hľadaný zo strany od povrchu. Vľavo sedí Števo Šuster, nad ním jeho brat Peter (podzemná ekipa), vpravo Lída Ondrouchová a v strede koordinuje Braňo Šmída.

 

lida3

Lída vysvetľuje princíp hľadania signálu rádiomajákom, na obrázku rozložená cievka, ktorá pôjde do podzemia. V podzemí je nutné je jej čím kolmejšie posadenie. Foto: B. Šmída.

 

lida4

 Lída už priamo v teréne Širokej doliny, vyhľadávanie signálu rádiomajákom. Po 35 minútach od vôbec prvého zapnutia prístroja sme boli úspešní a signál bol zachytený takmer v tých miestach, kde sme ho podľa mapy očakávali !!!

 

lida5

 Lída priamo na mieste vypočítava hĺbku: najvyššie miesta v Mikiho dóme, odkiaľ bol vysielaný v ten deň signál, sú situované 64 - 68 m relatívne pod povrchom. Už to len prekopať! :)

 

 

lida13

Ako vyzerá náš rádiomajákový pokus v reze jaskyňou Mesačný tieň.

 

lida8

 Paľo Barabáš má zmysel pre žartíky a hneď po identifikovaní rádiomajákového signálu zahrabne pod jednou skalkou a povie: "Tu to prekopte!" :)

 

lida7

 V ten deň bolo pekne teplučko a tak kým sme my ostatní poctivo hľadali signál a po jeho zistení vymeriavali bezprostredný terén, poniektorí účastníci akcie si fajne zdriemli... Schválne, či ich poznáte: zľava .... ... ..... . :)

 

lida9

 V ďalší deň sme s miništábom televízie STV 1 uskutočnili krátky výstup ku vchodu MT, kde natočili zábery do pekného krátkeho dokumentu, odvysielaný bol v relácii Slovensko v obrazoch.

 

lida6

 Počas tejže akcie sme si obzreli aj Snežnú jamu v závere Širokej doliny, z ktorej bolo cítiť prievan a ten bol motívom aby sme tu neskôr uskutočnili niekoľko sondážnych akcií, vedúcich ku krátkemu prieniku. Foto: B. Šmída.

 

lida10

Horár Maťo Stodola nám ukazuje čerstvé prepadlisko - rodiaci sa závrt, vysoko svahu Bielovodskej doliny. Foto: B. Šmída.

 

lida11

 Masív Javorinskej Širokej s dnes už cez 30 km dlhou jaskyňou Mesačný tieň, pohľad zo strany od Javorovej doliny. Foto: B. Šmída.

 

lida12

Časť účastníkov našej akcie s perspektívnym výsledkom: zľava Ludvík Krčmárik, Miro Sova, dobrá kamarátka Lída Ondrouchová a Braňo Šmída.

Prihlásenie