Mesačný tieň

v hlbinách 2. najdlhšej jaskyne Slovenska (34 085 m / -451 m)

akcie 2012

Kým postupne zapracujeme do týchto webstránok každý jednotlivý rok, počas ktorého sme Mesačný tieň bádali, môžete si o tom zásadnom, čo sa v tejto jaskyni udialo, zatiaľ prečítať v (rokom) príslušnej a nižšie rozpísanej VÝROČNEJ SPRÁVE Speleoklubu Univerzity Komenského. (Zaujímavé čítanie je aj o prieskumnom pôsobení a objavoch nášho klubu v rámci iných území Slovenska a na expedíciách v zahraničí, druhá časť správy, pod obrázkom.)

 

Správa o činnosti členov Speleoklubu UK za rok

2012

    V tatranskej jaskyni Mesačný tieň sme prekročili dôležitú métu už 30 km dĺžky. V rámci deviatej prieskumníckej sezóny sme tu objavili 1737 m nových priestorov, aktuálna (zmapovaná) dĺžka jaskyne je 30 436 m. Najvýraznejšie postupy o dĺžke niekoľkých sto m sme tentoraz realizovali v strednom trakte systému v hĺbkach -300 m rel., poblíž šachty Mesačná stvora (Hrdzavý dóm, Roraimičky). Tieto a okolité priestory sú veľmi perspektívne na postupy aktívnymi prítokmi (mocný prievan). Drobnejšie postupy zaznamenávame tiež v postrannom labyrinte Volanie Bielovodky. V priam neuveriteľnej hĺbke od povrchu (okolo -200 m) je tu nájdený skelet medveďa. Zatiaľ netušíme, odkiaľ sa sem dostal a či ho sem už len ako mršinu dopravila tlaková voda, avšak zatiaľ neznáme fosílne prítoky tejto pasáže by mali byť adekvátne prinajmenej rozmerom jeho pôvodného tela. Ďalší postup v horných častiach jaskyne nad vrchným TatraOpenom priniesol objav spojovačky zospodu až po ústie priepasti Čučoriedka (v takmer privchodových partiách), avšak z opačnej strany nástupu. Nad 1. bivakom speleoalpinisti pokračovali v technickom lezení komínu Adri. Po niekoľkých akciách v ňom bola dosiahnutá výška +137 m rel. nad príslušné dno siene s bivakom, jedna z jeho spádnic, prudko šikmá až temer vertikálna (80-85 stupňov sklon) sa dá považovať za 2. najhlbšiu súvislú šachtu Slovenska (po Malej Žomboji s -142 m). Geneticky významné spojovacie poschodie, s viacerými nezdolanými šachtami (odhadom 15 – 25 m hlbokými), rôznymi odbočkami a centrálnou kavernou 20 x 25 x 50? m (obrovský komín), pomenovanou na počesť nášho zosnulého kamaráta ako Dóm Gabiho Jakaba, boli nájdené pri počiatku vetvy Zelený pes. Približne v rovnakom úseku, v dóme Červený Indián evidujeme tiež prienik chodbou dolu odtokom. Lezecky rozpracované (s voľnými pokračovaniami) zostávajú napokon viaceré sľubné miesta na okolí Hieroglyfovej chodby. V Mesačnom tieni sa podarilo okrem toho sprecízniť zameranie najhnusnejšieho (blatového) spojovacieho úseku medzi hornou, starobylou a spodnou tzv. riečnou jaskyňou, s režisérom Barabášom sme tu natočili zopár ďalších epizód do filmu Hľadači utajených svetov II., uskutočnili sme tu prvé systematické biospeleologické výskumy. V lete počas JT. v Zakopanom sem bola zavedená exkurzne skupinka poľských speleológov. Akcie štandardne usmerňovali či viedli tradične B. Šmída a I. Pap, z jaskyniarov iných klubov sa na nich podieľali napríklad Š. Šuster, P. Šuster, R. Lipták, G. Jakab, M. Kacian, T. Kožuch, J. Mišaný a ďalší.

gora

V okolí jaskyne Mesačný tieň sme v priebehu rokov našli viacero zaujímavých jaskýň - z ktorých žiadna sa zatiaľ na hlavný systém nenapája. Niektoré z nich sú však sľubné, vanú z nich prievany. Na snímke je priepastka Bruchatý meander, ktorú sme vykopali v suti za asi tak 2 hodiny. Foto: M. Tanáč.

 

vilo a prievan

Prievan v istch miestach Mesačného tieňu je tak mocný, že zhasne taktmer akýkoľvek veľký plameň karbidky. Karbidkárov a tradičných jaskyniarov inak v posledných rokoch v Mesačnom tieni trošku ubudlo, skoro všetci predchádzajú na drobné akumulátorové čelovečky, no acetylénové svetlo - má stále svoje plusy. Najmä je pri ňom fajn, pri táborení v podzemných bivakoch MT. Foto: B. Šmída.

 

tibor v lese

Nádejný mladučký plavecký jaskyniar Tibor Kožuch preskúmava jednu zo šácht v LESE ŠÁCHT, rozľahlej priepasťovitej časti stredného Mesačného tieňu. Počas danej akcie sme v jaskyni prekročili magických 30 km dĺžky. Foto: B. Šmída.

 

    V Malokarpatskom krase sme sa venovali ďalšej mapovej dokumentácii a odbornému genetickému výskumu niektorých už známych lokalít. Zopár akciami sme pomohli M. Hačovi pri výkopoch v Hačovej jaskyni (tzv. Utajená sonda) a bratom Hubekovcom a kol. plaveckých jaskyniarov v Hubekovej jaskyni.
    Spoločne s malakozoológmi sme uskutočnili jaskyniarsko-prírodovednú predvýpravu do Vietnamu (z jaskyniarov B. Šmída, J. Grego a G. Jakab). V pohorí Ke Bang sa nám podarilo obzrieť si jaskyne Hang Phong Nha (obrovskú vyvieračku, dostupnú loďou po rieke) a nad ňou Hang Nha Com, úvodné časti najdlhšieho jaskynného systému krajiny, dlhého cez 60 km, ktorého súčasťou je aj Hang Soon Dong, najmohutnejšia chodba sveta. Tu sme rovnako nazreli do sprístupnenej, enormne rozmernej fosílnej časti jaskyne Hang Vom, ktorá je dlhá 36,2 km. Orientačný prieskum, biospeleológiu a zbery Mollusca sme potom zrealizovali na periférii krasových hrebeňov pri Lang Mô a na vysoko vysunutej a málo známej náhornej plošine pri Luong Xé. S ponornými sústavami a zátopovými krasovými poljami sme sa oboznámili v pohorí Kim Hý, s ťažbou zlata v náplavoch a krasových kapsách v oblasti Ban Dem. Tu sme prebádali zbežne aj dve (na miestne pomery len menšie) jaskyne do okolo 100 m dĺžky. V známej Dračej zátoke (Ha Long) sme napokon v morom zatopenom fengcong-krase (analógia mogotov) uskutočnili na jednom z ostrovov obhliadku jaskyne Hang Dang Gô. O akcii bolo referované vo Svite.
    V rámci publikačnej činnosti bola v širšom kolektíve s vedcami z Prírodovedeckej fakulty UK konečne dohotovená rozsiahla odborná multi-disciplinárna monografia (v rámci edície Acta Geologica Slovaca/AGEOS) o viacročnom výskume kvarcitových jaskýň na tepuy (Venezuela). On-line verziu je možné zhliadnuť na: http://geopaleo.fns.uniba.sk/ageos/archive/monograph/aubrecht_et_al_2012_monograph.pdf. Jej knižné vydanie bude k dispozícii na Speleomítingu.

počet akcií = 26
objavy (m) (doma) = 1737
zamerané (m) (doma) = 1930

Prihlásenie