Mesačný tieň

v hlbinách 2. najdlhšej jaskyne Slovenska (34 085 m / -451 m)

akcie 2011

Kým postupne zapracujeme do týchto webstránok každý jednotlivý rok, počas ktorého sme Mesačný tieň bádali, môžete si o tom zásadnom, čo sa v tejto jaskyni udialo, zatiaľ prečítať v (rokom) príslušnej a nižšie rozpísanej VÝROČNEJ SPRÁVE Speleoklubu Univerzity Komenského. (Zaujímavé čítanie je aj o prieskumnom pôsobení a objavoch nášho klubu v rámci iných území Slovenska a na expedíciách v zahraničí, druhá časť správy, pod obrázkom.)

 

Správa o činnosti členov Speleoklubu UK za rok

2011

    Ôsma sezóna výskumov v stále rastúcej jaskyni Mesačný tieň vo Vysokých Tatrách priniesla 2 km nových objavov. Aktuálna dĺžka systému je 28 699 m. Časť úsilia v ňom bola investovaná do prác súvisiacich s vyhľadávaním potenciálneho spodného vchodu. Na centrálnu križovatku chodieb +80 m rel. nad vyšším dnom Mikiho dómu bol umiestnený vysielač rádiomajáku a jeho signál bol úspešne lokalizovaný z povrchu v susednej Širokej doline. Techniku i meranie tradične zabezpečila kolegyňa jaskyniarka z Brna p. Lída Ondrouchová. Mierne problematickým sa javí zatiaľ hĺbka zachytenia signálu: 64 – 68 m/±. Chodby nad Mikiho dómom však môžu po krátkom zanesení pokračovať, dajú sa kopať (piesok, štrk). Zdajú sa byť fosílnymi zvodnicami už oddenudovaných závrtov. Jedna z nich pokračuje za krátkou zdolateľnou úžinou voľne... Aj z toho dôvodu sme presnejšie vytýčili reliéf žľabu priľahlého úseku Širokej doliny. Rádiomajákový test spresňuje tiež topografické vymeranie jaskyne: výchylka zachyteného signálu bola len 30 m horizontálne od v teréne a na mape vytipovaného miesta. Signál sme zachytili krátko po vôbec prvom (!) zapnutí prijímača. To poukazuje spätne na solídne zameranie jaskyne. Hĺbka Mesačného tieňa zostáva nezmenená.

    Nové postupy v jaskyni evidujeme napr. v sektore vôkol Taurisu: dóm SGO (30 x 12 x 40 m), horizontálne úrovne (objav: Pap, Šmída, Jindra, Polívka). Vo väčšom sme sa tiež pustili do explorácie početných priepastí vo vetve Žufane (pekne od konca). Najhlbšie šachtovisko tu má –65 m rel. Studne sú zatiaľ zavalené, alebo spejúce k neprielezným meandrom. Každá z nich obdržala názov (Dorotka, Paris Hilton, Šachta mágie atď.) Aj tu sa ich prvoprieskumníci (Šmída, Jakab, P. Šuster) potýkali s rizikami rozlámaných stien (poctivé šramovanie). Šachtoviská vedú opačným smerom do mohutných kaskádovitých komínov a stupňovín, tie však zostávajú samozrejme naďalej neprebádané. V komíne Adrika v „narušenom" 1. bivaku (–260 m) bola Š. Šusterom za asistencie P. Suchého dolezená výška cca +60 m rel.; komín ďalej pokračuje. Domerané boli niektoré zo staršie objavených priestorov, napr. Baby-park (čítaj: bejbi), náročný traverzový úsek a potom veľká horizontálna úroveň, napojaca sa na tzv. Plzeňský sektor, alebo tiež Trojcípe siene a naokolo v sektore Pikavko. Poblíž siene Juliana sme našli už druhé ložisko vzácnejších tzv. kryogénnych kalcitov (CCC) v jaskyni. Pribudla ďalšia výskumnícka základňa 4. bivak (na konci Žufán). Pre STV boli o jaskyni natáčané šoty, odvysielané v hlavnom spravodajstve.
    Intenzívne sa pracovalo aj na iných lokalitách masívu Javorinská Široká. I. Pap a K. Jindra k jeseni aktivizovali a vysoko motivovali otvárku Tichej jaskyne, poblíž Tichého plesa. (Iný názov lokality je: Snežná jama/jaskyňa.) Cez zával a podľa prievanu sa tu postupne podarilo preniknúť do klesajúco zálomovej, zatiaľ 50 m dlhej jaskyne (Omrznuté prsty). Hoci pokračovanie indikuje neraz silný prievan, prácu sťažujú náročné úžiny a dolomitickejšia fácia vápenca. Na rozširovaní a ťažbe sa tu podieľali okrem už spomenutých ťahúňov tiež Šmída, Barabáš, Turjaník, Prokeš, pomohli Pavlarčík, Vdovjak, Šmoll a ďalší. Autor správy na jeseň sprecíznil polohopis závrtov a depresií v Širokej doline, v zatiaľ „prázdnom" priestore medzi Tichou dierou a Mesačným tieňom. Ďalšia perspektívnejšia lokalita „nie tak ďaleko odtiaľto" bola otváraná I. Papom a kol., dokonca s drobným objavným postupom. Horár M. Stodola nás tiež zaviedol k novovzniknutému závrtovému prepadlisku vo svahu Bielovodskej doliny.

450

Gabi Jakab z Ardova, skúmajúci "na sólo" jednu z početných priepastí v sektore Žufane. Foto: B. Šmída. 

700Stav prieskumu jaskyne Mesačný tieň do konca roku 2010, ako ho vykreslil do mapy (rezu) Braňo Šmída. Aktuálne spracúva už novú mapu systému, prezentovať na verejnosti by ju mal na Speleomítingu 2014 vo Svite.

 

    Z iných krasových uzemí sme pôsobili extenzívnejšie napr. v Malokarpatskm krase (odborný výskum, dokumentácia, výpomoc bratom Hubekovcom a plaveckým jaskyniarom v Hubekovej j.), na lokalitách Muránskej planiny a vo svahoch Slovenského raja. V Kolíňanskom krase neďaleko Nitry bola zmapovaná Jaskyňa pri kostole. S poznávacím cieľom alebo pre posúdenie perspektív sme navštívili Slatinský a Čachtický kras, javy na Skalke pri Trenčíne, Súľovské skaly a tiež niektoré travertínové lokality južného Slovenska (Santovka a okolie). Jeden z členov bol letom opäť vo Velebite, v rámci expedície chorvátskych jaskyniarov do Lukinej jamy. Zúčastnili sme sa Speleomítingu a JT. Publikovali sme v Spravodaji SSS, v českom Speleofóre (rozsiahly prieskumnícky článok o MT, plus kryogénne kalcity) a autor výročnej správy je tiež spoluautorom dôležitého odborného článku o genéze venezuelských kvarcitových jaskýň v karentovanom časopise Geomorphology (Elsevier, Amsterdam).

počet akcií = 30
objavy (m) (doma) = 2070
zamerané (m) (doma) = 2331

Prihlásenie