Mesačný tieň

v hlbinách 2. najdlhšej jaskyne Slovenska (34 085 m / -451 m)

Kouřilove závrty

 

Kouřilove závrty

 

mapa Kourilove závrty

 

Tzv. "Kouřilovými závrtmi" pracovne nazývame zoskupenie či v istom zmysle "líniu" krasových jám, ktorá je na Čachtickej planine najsevernejšie situovaná - a zároveň najvyššie položená. Dva jej najvýchodnejšie závrty (na obr. vyššie č. 1 a 2) sa nachádzajú len niekoľko desiatok m od suchého V-žľabu, zaúsťujúceho do Hlbokej dolky - v skutočnosti jedinej výraznejšej (suchej) doliny planiny.

Kouřilov závrt (podľa Jara Kouřila - brata vynikajúceho, nadšeného jaskyniara predchádzajúcej generácie čachtickej speleoskupiny Juraja Kouřila; Jaro Kouřil mal prezývku = Mravec, preto sa v hantýrke jaskyniarov ktorí to tam dobre poznajú, používa i názov = Mravcov závrt) je sensu stricto vlastne len najväčší zo závrtov (na mapke vyššie č. 5), hlbší, relatívne strmý, dokonale lievikovitý a prakticky dokonale tiež oválny.

 

 

Kourilov závrt sensu stricto 

Kouřilov závrt (Mravcov závrt) v plnej nádhere. Foto: B. Šmída.

 

 

zameriavanie závrtu gps

Presné gps zameriavanie pozície dna jedného z menších závrtov v "Kouřilovej" skupinke. Foto: B. Šmída. 

 

 

Plazivé oko

Nová generácia jaskyniarov čachtickej skupiny sa pokúsila nie tak dávno v jednej z depresií v tomto zoskupení o výkop, sondu nazvali ako: Plazivé oko. Aktivita tu však ustala, jaskyniari presunuli svoje sústredené úsilie na závrt OMVJ a Plazivé oko postupne zosmutnieva. Foto: B. Šmída.

 

 

Prihlásenie