Mesačný tieň

v hlbinách 2. najdlhšej jaskyne Slovenska (34 085 m / -451 m)

Čachtický kras, nové objavy 1990 - 1995

článok

Šmída B. (1997) Zo speleologického prieskumu Čachtického krasu. Spravodaj SSS, 28, 1, s. 29-33.

je možné si stiahnuť aj ako pdftu

Abstrakt: Prieskumnícky príspevok v periodiku slovenských jaskyniarov Spravodaj SSS sumarizuje aktivity a nové objavné postupy členov Speleoklubu Univerzity Komenského v Bratislave, v systéme Čachtickej jaskyne (v Malých Karpatoch) počas obdobia rokov 1990 až 1995. Obsahuje niekoľko podrobných čiastkových máp novoobjavených priestorov (v závere Plynovej chodby, naokolo siene Katedrála, najvyššie položené priestory Zívačka a Cesta za Slnkom). Čachtická jaskyňa po týchto prieskumoch dosiahla rozsah 3700 m dĺžky a 110 vertikálneho rozpätia. (=Ako prvá z jaskýň v M. Karpatoch vôbec presiahla 100 m denivelácie).

 

cacht1

cacht2

cacht3

cacht4

cacht5

cacht6

cacht7

Prihlásenie