Mesačný tieň

v hlbinách 2. najdlhšej jaskyne Slovenska

Malé Karpaty