Mesačný tieň

v hlbinách 2. najdlhšej jaskyne Slovenska (34 085 m / -451 m)

Článok o islandských jaskyniach

článok o islandských jaskyniach

Šmída B., Ludhová L. & Kapucian E. (1994) Slovak scientific expedition ICELAND 93. Spravodaj SSS, 25, 2, Liptovský Mikuláš, s. 39-47.

 

 

Island 93 1

 

 

Island 93 2

 

 

Island 93 3

 

 

Island 93 4

 

 

Island 93 5

 

 

Island 93 6

 

 

Island 93 7

 

 

Island 93 8

 

 

Island 93 9

Prihlásenie