Mesačný tieň

v hlbinách 2. najdlhšej jaskyne Slovenska (34 085 m / -451 m)

Island

Vulkanologicko-speleologická expedícia ISLAND 1993

 

kolaps islandskej lávovej jaskyne

Kolaps islandskej lávovej jaskyne. Foto: B. Šmída

 

V auguste 1993 sa nám trom jaskyniarom zo Speleoklubu Univerzity Komenského podarilo spoločne s geológmi z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a Geologického ústavu D. Štúra vycestovať na utešenú výpravu na Island. Boli sme v tom čase vôbec prvými Slovákmi prírodovedcami a speleológmi, ktorí na tento vtedy poriadne pre našinca exotický a vzdialený ostrov dokázali zorganizovať vedeckú výpravu. O Islande je známe, že ide o veľký sopečný ostrov zrodený uprostred Atlantiku a ležiaci priamo na aktívnom riftovom systéme, kde sa tvorí zemská kôra a že sopky tu vôbec nespia, ale priam naopak, priebežne stále vybuchujú a tvoria sa nové a nové. Už menej je známym, že sú tu vyvinuté dokonca aj - jaskyne - či už vo forme rozmerných vytečených tunelov na bazaltových (čadičových) poliach, alebo podľadovcové jaskyne.

Predbežnú správu o našom pôsobení v týchto pseudokrasových jaskyniach sme svojho času zverejnili v Spravodaji SSS 2/1994, avšak naša takmer 1-mesačná vulkanologická expedícia priniesla kopec údajov, zistení a pozoruhodného dokumentačného materiálu, o ktorý by sme sa radi postupne podelili. Náš článok: Slovak scientific expedition ICELAND 93 (autorského tria: B. Šmída, L. Ludhová a E. Kapucian) môžete nájsť tu, a na týchto webstránkach sa môžete tiež zoznámiť s krátkou správou o akcii zverejnenou v českom Speleofóre 94 (tu). Toho času ešte neexistovali žiadne digitálne fotoaparáty, fotilo sa na film, prípadne diapozitívy, ktoré sa nám darí v poslednej dobe skenovať (digitalizovať) a tak rozsiahlejšiu fotografickú reportáž, ladenú samozrejme do jaskyniarskeho tónu, si môžete prezrieť a prečítať tu.

Možno časom, ak vyvstane záujem, sa podujmeme z tejto prekrásnej výpravy vydať aj nejakú menšiu reportážnu knižočku alebpo aspoň brožúrku.

 

Expedícia Island 1993 1. časť

Expedícia Island 1993 2. časť (sa pripravuje)

Prihlásenie