Mesačný tieň

v hlbinách 2. najdlhšej jaskyne Slovenska (34 085 m / -451 m)

Prvoobjaviteľský článok o Hačovej jaskyni

Tu, v prvoobjaviteľskom článku o Hačovej jaskyni, sa môžete dočítať, aké okolnosti predchádzali jej objavu, kedy a kým bola objavená, ako rýchlo v nej napredovali jej prvoprieskumníci v postupe. Článok obsahuje tiež prvé mapky jaskyne, zopár genetických a morfologických údajov o lokalite a naznačenie perspektív masívu. Vyšiel v Spravodaji Slovenskej speleologickej spoločnosti.

citácia:

Hačo, M., Šmída, B. (2001): Hačova jaskyňa - nová perspektívna lokalita Malých Karpát. Spravodaj SSS, 32, 2, Prešov, s. 7 - 12.

prva

druha

tretia

štvrtá

piata

šiesta

siedma

 

osma

Prihlásenie