Mesačný tieň

v hlbinách 2. najdlhšej jaskyne Slovenska (34 085 m / -451 m)

Druhý objaviteľský článok o Hačovej jaskyni

Nie dlho po prvoobjave Hačovej jaskyne, v nej došlo k ďalšiemu zásadnému postupu. Spolu s Milošom a niekoľkými vtedajšími členmi Speleoklubu UK sme presekali na dne jaskyne zasintrené úžinové okienko a postúpili stúpajúcou oválnou chodbou do nových rozbitých siení a vysokého meandru. O detailoch tohto postupu, veselých emóciách, ktoré ho sprevádzali, sa môžete dozvedieť v našom ďalšom článku, ktorý bol uverejnený v Spravodaji Slovenskej speleologickej spoločnosti. Nájdete v ňom tiež popis jednotlivých jaskynných priestorov lokality, aj ako a prečo sme ich príslušne nazvali, a tiež krátky náčrt možných perspektív, ako postúpiť vo vápencovom masíve Čela ďalej a hlbšie... Hačova jaskyňa prieskumne ešte určité posledné slovo nepovedala!

citácia:

Šmída, B., Hačo, M. (2001): Ďalšie nové objavy v Hačovej jaskyni. Spravodaj SSS, 32, 4, Prešov, s. 6 - 12. 

strana9

strana10

strana11

strana12

 

strana13

strana14

strana15

 

strana16

 

strana17

Prihlásenie