Mesačný tieň

v hlbinách 2. najdlhšej jaskyne Slovenska (34 085 m / -451 m)

Slovenka na poste General Secretary FSE

 

Slovenka na významnom poste v Európskej speleologickej federácii (FSE) !

 

pertosan auletta 1

31. máj 2015, Pertosa-Auletta (Taliansko)

Novozvolené vedenie Európskej speleologickej federácie (FSE), zľava:

Henk Goutier, Holandsko - Treasurer
Ged Campion, Veľká Británia - President
Martina Dršková, Slovensko - General Secretary
Michael Laumanns, Nemecko - Vice-President
Ernest Geyer, Rakúsko - Vice-Treasurer
Jean-Claude Thies, Luxembursko - President of the European Cave Protection Commission

 

logo FSE

Logo FSE

 

European Speleological Federation alebo Európska speleologická federácia (skratka FSE) je nadnárodná záujmová inštitúcia, ktorá bola založená v roku 1992 a jej oficiálnym sídlom je Luxemburg. Združuje speleológov z 30 európskych krajín, z ktorých viaceré sú v speleológii svetovými veľmocami (Francúzsko, Veľká Británia, Taliansko alebo Španielsko), ale jej členom je napríklad aj Turecko. Ide o nadčasovú a v poslednom čase veľmi intenzívne a progresívne sa rozvíjajúcu organizáciu, ktorá už dnes zastrešuje istým spôsobom početné aktivity viac než 40 000 jaskyniarov, no tiež s významným presahom geografického rámcu samotnej Európskej únie, pretože európski jaskyniari bádajú vo veľkej miere aj v Afrike, Ázii alebo Južnej Amerike. FSE buduje kontakty a formuje medzinárodné speleologické projekty s FEALC (speleologická konfederácia latinsko-amerických krajín) a s jaskyniarskymi zoskupeniami, spolkami aj jednotlivcami pomaličky novovznikajúcej ázijskej speleokonfederácie (napríklad tiež s Iránom), má niekoľko špecializovaných a odborných komisií (napr. pre speleozáchranárstvo, ochranu krasu), podporuje a spoluorganizuje každoročné stretnutia či zrazy speleológov v niektorej z krajín Európy (v roku 2014 bol v Baile-Herculane, Rumunsko, predtým 2013 v Casole, Taliansko, 2012 Muothatal, Švajčiarsko... v roku 2018 takýto míting plánujú naši kolegovia Rakúšania pri jazere Ebensee, východne od Salzburgu). Formou finančných grantov (alebo aj materiálovo, prostredníctvom firiem ako Beal alebo Scurion...) donoruje tiež viaceré zaujímavé iné speleologické aktivity, podujatia alebo aj medzinárodné expedície.

Dobrý prehľad o aktivitách a možnostiach Európskej speleologickej federácie sa dá získať na: http://eurospeleo.eu/en/ alebo https://www.facebook.com/eurospeleo

FSE sa tiež spolupodieľa na európskych speleologických kongresoch. (V lete 2008 sme mali možnosť byť priamymi participantami 5th European Speleological Congress v Lans-en-Vercors vo Francúzsku - zúčastnilo sa ho viac než 2000 ľudí! - článok o podujatí tu.) Nasledujúci, 6. európsky speleologický kongres sa uskutoční v auguste 2016 v známej krasovej oblasti Yorkshire Dales v Anglicku, kde sa nachádza až 2000 jaskýň a tiež najdlhšia jaskyňa Veľkej Británie, Three Counties s dĺžkou 89 km, alebo známy systém Gaping Gill. Oficiálne webstránky pripravovaného kongresu sú na: www.eurospeleo.uk.

Prezidentom FSE je aktuálne Ged Campion z Veľkej Británie. Pán Ged je dlhoročným jaskyniarom a expedičníkom (8 výprav do Číny, Omán, Gouffre Mirolda...), členom BCA (British Caving Association) a prestížneho Yorkshire Ramblers Club-u (založeného už v r. 1892). Je veľmi komunikatívny, žoviálny, ale zároveň hĺbavý, s poriadnym nadhľadom, aristokratickou eleganciou ale aj typickým zmyslom pre pravý anglický humor :-) a rola predzidenta FSE mu veľmi pristane. (Pred ním boli prezidentmi FSE aj takí známi jaskyniari ako Angličan Andy Eavis, známy z expedícií na Papue-Novej Guinei a v Číne a neskorší šéf UIS, ale tiež iný známy jaskyniar, Francúz Claude Mouret.)

Pozície viceprezidenta FSE sa v posledných dvoch rokoch veľmi úspešne zhostil Michael Laumanns z Nemecka. Posledné byro ho preto rado opätovne zvolilo do funkcie. Michael je rovnako dlhoročný a známy expedičník a prieskumník, šéf Speläoclub Berlin a vydavateľ známej monografickej speleologickej série Berliner Höhlenkundliche Berichte (http://www.speleo-berlin.de/en_publikationen.php), ktorá v jeho réžii vyšla od roku 2001 v počte už 58 titulov a môžme len obdivovať, s akou precíznosťou sú tu viaceré exotické krajiny (Jemen, Keňa, Tanzánia...) a ich krasy alebo jaskyne spracované. Väčšinu z týchto krajín Michael jaskyniarsky navštívil a bádal; ako sám vraví, je tzv. "crisis country caver" (skúmal totiž tiež v Rwande, Iráne, Iraku alebo Kambodži), ale na prekvapenie všetci jeho spoluprieskumníci tieto expedície rovnako prežili. :-) Do "zbierky" mu chýba ešte tak Somálsko, ale chystá sa najbližšie (s Brazílčanmi) aspoň do Mozambiku. Je veľmi pohostinný, ale rovnako nemecky pedantný a PRESNÝ! Za celý čas čo sme sa s ním vyskytovali v Taliansku, si vari neoddýchol a riešil podrobne všetky záležitosti týkajúce sa FSE, čo však môže byť pre túto inštitúciu len prospešným javom. V poslednej dobe sa venuje systematicky prieskumu jaskýň v severnom Laose (http://www.laoscaveproject.de/), kde spolu s medzinárodnou partiou (Nemci, Belgičania, Rusky, Američanky) prebádali už viac ako 100 km podzemia. What is his message for cavers and the cave lovers after all these years of activity in the field of caving? (prebraté z EuroSpeleo Magazine No. 2, 2014, str. 33)
a. Map it!
b. Publish or perish!
c. Don't take yourself too serious with point a. and b. :-)
d. Integrate! Separation makes you go down in history.

 

Post General Secretary of FSE získala na valnom zhromaždení Európskej speleologickej federácie, ktoré sa uskutočnilo 30. mája 2015 v mestečku Pertosa-Auletta, Taliansko (v rámci snemu talianskych jaskyniarov, http://www.congressospeleo2015.org/)

pani Ing. Martina Dršková.

 

Prečo si FSE vytipovala ako vhodného kandidáta práve ju a nie niektorého vynikajúceho alebo ostrieľaného európskeho či svetového jaskyniara? Nuž, začítajme sa do riadkov viceprezidenta FSE, pána Michaela Laumannsa, s ktorým sme predtým prišli do styku pri výmene skúseností z prieskumu laoských vs. vietnamských jaskýň, avšak jedného dňa nám napísal:

6. 2. 2015  

Dear Martina, dear Brano,

today I want to contact you in another matter – apart from caving expeditions: would it be interesting for one of you to consider working for a period of 4 years in the Bureau of the Fédération Européenne de Spéléologie (FSE)?

It is very difficult for FSE to find suitable candidates for the vacant Bureau posts. What we are striving for is to enhance presence of female colleagues in the Bureau. In addition, we need candidates from other than western European countries in the Bureau in order to represent the caving federations in Europe properly.

However, we are still looking for a new General-Secretary. This post is a key post in the FSE.

.....

Best regards

Michael Laumanns

 

Pozíciu generálneho sekretára FSE zastával skoro 10 rokov francúzsky jaskyniar Olivier Vidal. Nebude teda ľahké, nadviazať na jeho úspešné pôsobenie. Na druhej strane, úlohou tu bude aj otvárať priestor a možnosti FSE, akoby pomyselné dvere, jaskyniarom dalo by sa povedať "východne od Viedne", pre strednú Európu, pre tak intenzívne sa rozvíjajúcu speleológiu v Dinaridách a na Balkáne (Chorvátsko, Čiernu Horu, Bosnu-Hercegovinu...) a určite optimálne by bolo ak by sa plnohodnotnými členmi FSE stali postupne aj všetky pobaltské a nové rusky hovoriace krajiny, vrátane mocnosti Ruska, ktoré má početné speleokluby, ohromné skúsenosti s prieskumom aj najhlbších jaskýň sveta na Kaukaze, rozsiahlych systémov na Urale či okolo Bajkalu - ale zatiaľ nie zjednocujúcu organizáciu. Ženský element a vnímanie pocitov alebo odlišnej mentality či aj výrazná jazyková afinita, tu môžu potom zohrať mnohé pozitívne role. Napokon, aj kolíska svetovej speleológie, Francúzsko, má dnes vo vedení Fédération Française de Spéléologie (FFS, http://ffspeleo.fr/organigramme-14.html), v ktorej je 467 klubov ! a 7482 členov (údaje z roku 2011), ženu - prezidentkou je pani Laurence Tanguille.

 

Naše poďakovanie patrí Slovenskej speleologickej spoločnosti, ktorá prijala Martinu za členku, ako aj pánovi Ing. Petrovi Holúbkovi, ktorý si vyhradil čas a v Banskej Štiavnici sa pri osobnom stretnutí porozprávali o plánoch. Napokon a najmä, pánovi Michaelovi Laumannsovi, viceprezidentovi FSE, ktorý nás s ponukou kandidovania na post generálneho sekretára FSE oslovil a vytváral spolu s ostatnými členmi byra FSE Martine prakticky 4 mesiace zásadnú podporu.

Martina, gratulujeme! :-)

 

Martina a Ged, prezident

Novozvolený generálny sekretár(-ka) FSE, pani Martina Dršková, s prezidentom FSE, pánom Gedom Campionom z Anglicka.

 

Brano Michael a Martina

Braňo s Martinou a medzi nimi priateľ, viceprezident FSE a známy expedičník, pán Michael Laumanns z Nemecka (Berlín) pred snemoviskom talianskych jaskyniarov v mestečku Pertosa-Auletta.

 

predrokovanie

Porada členov byra FSE pred samotným valným zhromaždením FSE, zľava jednanie vedúci Ged Campion (GB), za ním Henk Goutier (NL), pri okne Ernest Geyer (AT), v červenom tričku Jean-Claude Thies (LU) a vpravo Michael Laumanns (DE), s nemeckou precíznosťou všetko zapisujúci.

V agende bolo napríklad: platenie resp. neplatenie členských príspevkov, koordinácia krokov komisie pre záchrannú službu FSE (ECRC, najmä Francúzi a Švajčiari) versus progresívna a činorodá ECRA (záchranný jaskyniarsky systém, ktorý vedú najmä Chorváti a Taliani), SpeleoTV, EuroSpeleo magazín, vzťahy s UIS, FEALC aj interné stanovy, vyjadrenie podpory 6. európskemu speleokongresu v Yorkshire, Anglicko spolu so subvenciou, oneskorená kandidatúra do byra zo strany Grécka (kandidát priam s ministerskými skúsenosťami), rozštepenie speleologickej federácie v Bulharsku ako aj ponuka "pôvodných" Bulharov usporiadať EuroSpeleoForum, asi v septembri? 2017 (nekoliduje s potenciálnym termínom UIS kongresu 2017 v Sydney), podpora expedičných a iných EuroSpeleo projektov, manažment archívu a emailov atď. atď.    

Naše MANY THANK,S patrí anglickému jaskyniarovi a jaskyniarskemu umelcovi Adamovi Chandlerovi, ktorý nám pripravil počas porady milé, nečakané kávičkové pohostenie. :-)

 

pertosa a ged

  Prezident FSE, pán Ged Campion (s mikrofónom a v modrom tričku) pri úvodnom príhovore k hosťom národného talianskeho speleologického kongresu; vľavo od neho je prezident Societa Speleologica Italiana (SSI), vpravo ďalší poprední talianski jaskyniari a organizátori XXII. Congresso Nationale di Speleologia.

 

porada s gedom a thiesom porada

Po záverečnej porade byra FSE, nasledujúcej po valnom zhromaždení: vľavo E. Geyer, za ním H. Goutier, vpravo J.-C. Thies, G. Campion, M. Laumanns a M. Dršková.

 

európania na kongrese 

Širšia partička zastupujúca či propagujúca na 22. talianskom speleologickom sneme záujmy Európskej speleologickej federácie, pri ukončení podujatia v stánku FSE.

 

zostavil: B. Šmída, 4. 6. 2015

Prihlásenie