Mesačný tieň

v hlbinách 2. najdlhšej jaskyne Slovenska

Balkán undf.

balcane 1

Takto priestranná a pohodlná jaskynisko sa veru ľahko skúma... aj mapuje a vykresľuje.

 

balcane 2

S novými balkánskymi priateľmi na rekognoskáciách v ďalšej rozľahlej jaskyni... táto je pre zmenu veľmi pekne vyzdobená. Foto: B. Šmída.

 

balcane 3

Južnejšie situované balkánske caves sú relatívne teplejšie, než tie naše doma... ako overal postačujú aj trenírky. Keďže dotyčné lokality nie sú zrovna najplazivkovitejšie, nie je ani poriadne kde, sa oškrieť.