Mesačný tieň

v hlbinách 2. najdlhšej jaskyne Slovenska (34 085 m / -451 m)

Balkán undf.

balcane 1

Takto priestranná a pohodlná jaskynisko sa veru ľahko skúma... aj mapuje a vykresľuje.

 

balcane 2

S novými balkánskymi priateľmi na rekognoskáciách v ďalšej rozľahlej jaskyni... táto je pre zmenu veľmi pekne vyzdobená. Foto: B. Šmída.

 

balcane 3

Južnejšie situované balkánske caves sú relatívne teplejšie, než tie naše doma... ako overal postačujú aj trenírky. Keďže dotyčné lokality nie sú zrovna najplazivkovitejšie, nie je ani poriadne kde, sa oškrieť.

Prihlásenie