Mesačný tieň

v hlbinách 2. najdlhšej jaskyne Slovenska (34 085 m / -451 m)

Odborný výskum jaskyne Mesačný tieň

citácia

Šmída, B. (2008): Jaskynný systém Mesačný tieň - prvotné poznatky z geológie, morfológie a genézy. Slovenský kras, 46, 1, Liptovský Mikuláš, s. 53 - 74.

 

Jaskynný systém Mesačný tieň

- prvotné poznatky z geológie, morfológie a genézy

Branislav Šmída

str 1

str 54 MT SK

str 3

str 4

str 57 MT SK

str 58 MT SK

str 59 MT SK

str 8

str 61 MT SK

str 62 MT SK

str 63 MT SK

str 64 MT SK

str 65 MT SK

str 15

str 18

str 19

 

obr 70

obr 75

obr 77

obr 80

obr 82

obr 84

str 69 MT SK

str ý0 MT SK

Prihlásenie