Mesačný tieň

v hlbinách 2. najdlhšej jaskyne Slovenska (34 085 m / -451 m)

Ocenenia a diplomy SSS

Najväčším ocenením pre jaskyniara je - ak sa mu podarí objaviť úplne NOVÚ jaskyňu.

Nemusí, no aj môže byť poriadne veľká :) jednym sa páčia skôr vyzdobené, kvapľové jaskyne, iní by dali prednosť skôr pustým oványm tunelom, ktoré však majú zvyčajne pokračovanie. Záleží tiež na tom, ako ten-ktorý speleológ poníma jaskyniarčinu - či mu ide o poznanie prírody, prirodzenú zvedavosť, pekné chvíle medzi priateľmi, vedu - alebo prípadne aj všetko toto pospolu. No a podstatné pritom je tiež, v ktorom teréne sa udeje prípadný OBJAV, či objavný postup. Inak sa v komunite jaskyniarov hodnotí, ak sa na niektorá lokalita pilne a systematicky otvára niekoľko rokov, a až potom dôjde k túženému objavu - hoci bude mať len 30 či 50 m. No ak sa PRIENIK pod Zem už raz podarí, a partia jaskyniarov má tu trpezlivosť a energiu novú jaskyňu hneď neopustiť a presunúť sa zas na inú - zvyšuje sa pravdepodobnosť, že postup na takejto lokalite bude napokon aj krásnych pár sto metrov. A nemusí pritom ísť o štandardný, typický krasový terén, ako napr. v dolinách Nízkych Tatier či v rámci planín Slovenského krasu. Krásne, mimoriadne zaujímavé a hodnotné jaskyne sa dajú objaviť aj v Považskom Inovci alebo v Malej Fatre. Tie sú však zvyčajne, ťažko prieskumnícky a sondážne vybojované. Preto aj hodnotenie objavu, je len relatívne. Medzi nami speleológmi sa bežne používa hantýrka - že novo objavených 50 m povedzme v krasovom teréne Malých Karpát = hoci pol kilometru postupu v ktorejkoľvek vysokohorskej jaskyni napríklad v Tatrách. Tiež, slovenské krasové celky - sa nedajú úplne dobre porovnávať napríklad s tým, aké perspektívy núkajú nie tak vzdialené alpské platá, alebo klasický KRAS dinárskeho oblúku.

Nám v Speleoklube UK sa podarilo rokmi tých objavov, úplne novučičkých jaskýň alebo pokračovaní v tých už známych, naozaj požehnane. Svedčí to však tiež o tom, že jaskyne si nielen vysnívame - ale potom urobíme kvantum nadväzujúcich krôčikov alebo aj krokov, ktoré k tomu objavu vedú... Nie vždy musia, je v tom aj kus vabanku. No práve to je na jaskyniarstve skvelé, že nikdy nemôžete s úplnou presnosťou tušiť, čo a aká jaskyňa vás v podzemí čaká, alebo aj vôbec nečaká.

Členovia Speleoklubu UK boli ocenení Slovenskou speleologickou spoločnosťou (SSS) už niekoľko razy (za objav Mesačného tieňa a cieľavedomé prieskumné aktivity v ňom, tiež za objavy mimoriadne priestranných jaskýň na stolových horách vo Venezuele). Obdržali sme tiež Striebornú medailu SSS, za činnosť a objavy hlbokých jaskýň vo Velebite. No a napokon, tešíme sa vždy, keď oceníte naše kvalitné a pestré prednášky či prezentácie a mapy na každoročnom Speleomítingu vo Svite, Váš potlesk, milí kolegovia z jaskýň a priatelia, znamená pre nás vždy milé zadostiučinenie, vážime si to. 

Prihlásenie