Mesačný tieň

v hlbinách 2. najdlhšej jaskyne Slovenska (34 085 m / -451 m)

Speleoklub UK za rok 2015

 Správa o činnosti Speleoklubu Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2015

Centrom pozornosti nášho klubu na domácom poli je bezpochyby tatranská jaskyňa Mesačný tieň (Javorinská Široká, Bielovodská dolina), ktorú úspešne bádame kontinuálne už 11 rokov. Objavy sme v nej počas poslednej sezóny uskutočnili v sektoroch Hádova ríša, Knossos, Žižkovo oko, Žufane, Metrá, v Západnej vetve a tiež v perifériách mimoriadne vzdialenej tzv. Tretej rieky. Nová (zmapovaná) dĺžka systému je 32 879 m, čerstvé decembrové postupy v dĺžke minimálne niekoľko sto m v tomto rozsahu započítané ešte nie sú. Pribudlo 697 m ktoré sme zamerali. Jaskyňu naďalej trpezlivo vyhodnocujeme tiež odborne, napr. klimatologické merania, mineralógia či biospeleologický výskum. Čiastočne sme v nej zrekonštruovali dva naše nosné bivaky (prvý a tretí). Tieto priebežne čistíme od zbytočných vecí, ktoré tu pozanechával kdekto.


V prieskume tohto rozsiahleho systému usmerňujeme postupnú generačnú výmenu, kedy Mesačný tieň začínajú bádať opäť mladí, nádejní nadšení záujemcovia (dosť často z radov vysokoškolákov alebo dokonca budúcich prírodovedcov). Najmä pre nich sme zorganizovali zjari Speleoškolu, ktorej teoretickú časť a prednášky absolvovalo 11 účastníkov a praktickú časť 10. Niektorí z nich sa potom zúčastnili našich viacdňových akcií do Mesačného tieňa (2,3,4-dňové pobyty), počas ktorých sme ich zaučili do náročných transportov, presunu podľa máp, lezeckej techniky, bivakovania v podzemí a začali tiež samostatne už skúmať, rekognoskovať a najmä mapovať. Mohli by sa stať nielen oporou klubu, ale i perspektívnymi členmi SSS.

Aj toho roku sme sa podieľali na expedícii v severnom Velebite (Chorvátsko). Nosnou lokalitou poslednej výpravy bola opäť -1320 m hlboká Slovačka jama. Na pohodovej a veselej, no zároveň účinne zorganizovanej akcii, ktorú tentoraz ťahali najmä chorvátski a srbskí priatelia, sme si vlastne pripomenuli už 20. výročie objavu tejto cennej jaskyne (28. júla 1995, vo dvojici Branislav Šmída a Marcel Griflík). Slovačka jama patrí stále k najhlbším na svete (v známom rebríčku www.caverbob.com jej patrí 26. priečka). Úctyhodná je tiež dnes už aj jej kompletná dĺžka (pritom nesmierne vertikálneho traktu): po poslednej akcii je to 6217 m. Zásadný postup výpravy sa uskutočnil vo vetve Hermanova studňa, ktorú sme v roku 1999 dobádali po úžinu s prievanom v hĺbke -530 m. Jej prekonanie prinieslo postup do -650 m a zatraverzovanie v úseku Eriksan zas objav obrovskej 200-metrovej vertikály, paralelnej s inou gigantickou studňou Poseidon (P213 m), ktorú sme explorovali ešte v roku 1995. Na výprave sme sa popri biospeleológii a vytváraní tyla venovali tiež dôkladnejšej povrchovej rekognoskácii okolitých masívov (Mali kuk, Krajaćev kuk), s nálezmi početných perspektívnych otvorov do šácht a meandrov, z ktorých niektoré sme aj prebádali a zdokumentovali (priepasti Haluška, Carijema, Mimina jama a iné).


Pokračovali sme opäť v dobre už vlani rozbehnutom prieskume krasu v Bosne a Hercegovine. Zapôsobili sme na planinách Grmeč, Bobara a Javornjača, v jaskyniach Hrustovača, Pećina pri Resanovci, Oko, obrovskej Ledenici iznad Smoljane a v ďalších. V dvoch z nich sme zistili pozoruhodné voľné pokračovania, ktorým sa v dohľadnej dobe povenujeme detailnejšie. Rekognoskovali sme tiež bezprostredné okolie výdatných vyvieračiek ako Pliva, Bastašica či Sanica resp. okrajovú ponornú zóny niektorých poljí, snažíme sa trošku porozumieť ich hydrogeológii. Popritom sme na vybratých lokalitách zrealizovali stacionárne biospeleologické odbery.


Zásadnou mierou sme podporili slovenskú jaskyniarku Ing. Martinu Drškovú, ktorú oslovilo vedenie Európskej speleologickej federácie (FSE), zaujať v byre významný post General Secretary. Vďaka promptnosti Petra Holúbka sa stala členkou SSS, my sme jej zase vytvorili všestranné praktické a diplomatické zázemie. Na májovom národnom sneme talianskych jaskyniarov v Pertosa-Auletta, počas valného zhromaždenia zástupcov speleofederácii jednotlivých európskych krajín, bola do funkcie zvolená jednohlasne. Martina s nami konzultuje mnohorakú, pestrú agendu FSE a zastupuje tiež východoeurópsky blok jaskyniarov.


Zo spriatelených skupín sme navštívili napríklad kamarátov zo skupiny Badizer a nimi spravovaný krasový terén na Silickej planine. Manželská dvojica našich členov tiež vypomáha v prieskume najzápadnejšie situovaných jaskýň tejto planiny vedúcemu Speleoklubu UPJŠ Zdenkovi Hochmuthovi a autonómne pôsobí sondážne už niekoľký rok zo svojej terénnej základne na dvoch-troch lokalitách v okolí Hrušova. Noro Lacko a Silvia Čúzyová usporiadali tiež krásnu výstavu na tému podzemná fotografia v Slovenskom krase v bratislavskej galérii Medium na VŠVU. Spravujeme čoraz naplnenejšiu klubovú webstránku www.mesacnytien.sk, na ktorú sme zavesili niektoré naše staršie publikácie a monografie (Velebit, Plavecký kras). Vedúci speleoklubu sa stal členom chorvátskej biospeleologickej spoločnosti (HBSD v Zagrebe), vypracoval pozoruhodne rozsiahlu prehľadovú kvalifikačnú prácu o jaskynných Coleoptera Dinaríd a v rámci predmetu Ekológia subteránnych živočíchov odprezentoval pre študentov zoológie na Prírodovedeckej fakulte UK niekoľko prednášok (krasové formy, jaskynné chrobáky, slepé ryby).

zostavil: Braňo Šmída, vedúci Speleoklubu UK, dňa 31. 1. 2016

 

objavy doma: 850 m
zmapované doma: 697 m
objavy v zahraničí: 1500 m
zmapované v zahraničí: 341 m
počet akcií: 39

 

adresa:

Speleoklub Univerzity Komenského, Katedra geológie a paleontológie, Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina (pav. G), 842 15 Bratislava

vedúci:
Mgr. Branislav Šmída, PhD.
Ovocná 7
917 08 Trnava
brano.smida@gmail.com
0915 668 914

tajomník:
Mgr. Silvia Čúzyová, PhD.
silvia.cuzyova@gmail.com
0911 336 387

 

SpeleoZáchranka Mesačný tieň (dôležité koordinačné čísla):
Šmída 0915 668 914, Griflík 0903 427 598, Lacko 0908 520 720, Hochmuth 0908 977 594, Hačo 0907 722 248, Dršková 0910 444 797, Čúzyová 0911 336 387

 

 mladí adepti

Nádejní adepti jaskyniarstva Peter a Marek mapujú v Mesačnom tieni. Foto: B. Šmída

 

účastníci praxe

S účastníkmi praktickej časti Speleoškoly v Mesačnom tieni (Sieňka s vodou -100 m).

 

martinciatko

Ing. Martina Dršková na rokovaní byra Európskej speleologickej federácie (FSE) v Taliansku.
Vedľa nej prezident FSE Ged Campion (Anglicko), oproti nemu známy expedičný jaskyniar a viceprezident Michael Laumanns (Nemecko). Foto: B. Šmída

 

brano nad Haluskou

Vedúci Speleoklubu UK nad priepasťou Haluška (Velebit, Chorvátsko). Foto: M. Olšavský

Prihlásenie