Mesačný tieň

v hlbinách 2. najdlhšej jaskyne Slovenska (34 085 m / -451 m)

Speleoklub UK za rok 2014

Správa o činnosti Speleoklubu Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2014

Jaskyňa Mesačný tieň v Tatrách má po našich posledných prieskumoch dĺžku 32 182 m. Počas šiestich tu zrealizovaných akcií v trvaní dva až štyri dni sme v sektoroch Žufane, Bludisko, Metro, Volania Bielovodky, Južná vetva a ich okolí objavili celkovo 807 m nových priestorov a zmapovali 1189 m. V jaskyni sme zrealizovali stacionárny biospeleologický výskum a odbery sedimentov, späté s meraniami klímy. Jedna akcia s kolegami geomorfológmi z Ostravskej univerzity priniesla nové poznatky o neotektonike priľahlého okolia systému a genéze gravitačných jaskýň. O osteologických zvyškoch medveďa sme prostredníctvom spolupracovníka z Prírodovedeckej fakulty UK informovali na XX. International Cave Bear Symposium v talianskej Corvare. Oslávili sme už 10. výročie pôsobenia v Mesačnom tieni, jaskyňu sme objavili 26. júna 2004.

Niekoľko nových menších jaskýň sme lokalizovali a zmapovali v blízkych krasových terénoch Malých Karpát. Tu sa dlhodobo venujeme odbornej speleogenetickej problematike.

Podarilo sa nám uskutočniť už druhú expedíciu do Vietnamu. V marci sme počas troch týždňov pôsobili v šiestich krasových rajónoch krajiny: Lai Chau, Muong Khuong, Cuc Phuong, Tam Dao, Khe Bang a na ostrove Cat Ba v oblasti známej Dračej zátoky (Ha Long). Venovali sme sa tu výskumu jaskynnej fauny (najmä pavúkovce), zmapovali dve nové priestranné jaskyne s riečkami (dlhé 380 m resp. 800 m) a navštívili tiež ohromnú jaskyňu Hang En, 2 km dlhú a vraj jednu z najpriestrannejších na svete (chodby široké i vysoké v priemere cez 100 m), s unikátnym vtáčím ekosystémom.

Vo významnejšej miere sme oživili naše mnohoročné a úspešné jaskyniarske pôsobenie na Balkáne. Niekoľko dní sme pobudli v Severnom Velebite (Chorvátsko), kde naši kamaráti-jaskyniari zo Zagrebu organizovali expedíciu Rožanski kukovi 2014. Spoločne s nimi sme rekognoskovali nové divoké terény južnej periférie rezervácie, opätovne navštívili obrovskú priepasť Varnjača a dokonca tiež vstupné priestory Slovačky jamy (-1320 m), ktorú sme objavili v roku 1995. V priepasti Sirena, ktorej vchod sme našli v roku 2001 a prebádali ju do hĺbky -281 m v zime 2004, kolegovia Chorváti medzičasom našli nové pokračovania a prehĺbili ju na -401 m, stala sa deviatou najhlbšou v oblasti.

V Čiernej hore a v málo prebádaných, ale perspektívnych terénoch Bosny-Hercegoviny sme začali pôsobiť v niekoľkých jaskyniach a nadviazali tu tiež početné priateľské vzťahy s miestnymi obyvateľmi.

Exkurzne sme si vyšli do slávnej zaľadnenej jaskyne Eisriesenwelt na úpätí pohoria Tennengebirge (Rakúsko).

S priateľmi z Jaskyniarskeho klubu Varín a Jaskyniarskej skupiny Aragonit sme si prezreli Jaskyňu nad vyvieračkou, Strateneckú priepasť a jaskyňu Ľudmila v Malej Fatre a pošpiritizovali o ich genéze, výplniach.

Kratučko sme tiež navštívili jaskyniarsky týždeň v Malužinej, na Speleomítingu sme poprednášali o Vietname 2012. Do radov speleoklubu sa hlásia noví šikovní záujemci, študenti a dokonca tiež zo zahraničia.

zostavil: Braňo Šmída, vedúci Speleoklubu UK, dňa 1. februára 2015

 

adresa:

Speleoklub Univerzity Komenského

Katedra geológie a paleontológie

Prírodovedecká fakulta UK

Mlynská dolina (pav. G)

842 15 Bratislava

 

vedúci:

Mgr. Branislav Šmída, PhD.

Ovocná 7

917 08 Trnava

0915 668 914

brano.smida@gmail.com

http://www.mesacnytien.sk

 

počet akcií:  28

počet dní strávených v jaskyniach alebo krasovom teréne:  44

 

Slovensko:

objavených  883 m

zmapovaných  1265 m

 

zahraničie:

objavených  1180 m

zmapovaných  1180 m

s bartmi cehmi pri MT

Vedúci Speleoklubu UK (vľavo) s dvomi českými jaskyniarmi z Ostravskej univerzity pri vstupe do Mesačného tieňa, geomorfologická akcia október 2014

 

rez zevrom mtcka novy

Mapa záverečných priestorov Mesačného tieňa (rez) v okolí Mikiho dómu. Zostavil a nakreslil: B. Šmída, 2014.

 

v severnom vychodze z hange eniska 

V severnom východe z Hang En, jednej z najväčších jaskýň Vietnamu. (Chodby široké i vysoké bežne cez 100 m.) Riečka, ktorá z tejto obrovskej jaskyne vyteká, vytvorila o dva či tri kilometre ďalej na severe ležiacu Hang Soon Dong, najpriestrannejšiu jaskynnú chodbu sveta. Foto: B. Šmída.

Prihlásenie