Mesačný tieň

v hlbinách 2. najdlhšej jaskyne Slovenska (34 085 m / -451 m)

jaskyniarky

tri gracie

Tri Grácie :)

zľava "Aglaia" doktorka Silvia, "Eufrosyné" magisterka Lucia a "Thália" inžinierka Martina s nami pred jaskyňou. V pozadí, pravý rožňavský jaskyniar.

 

Grácie (v rímskej mytológii) resp. Charitky (v gréckej mytológii) boli starogrécke (resp. starorímske) bohyne pôvabu a krásy, dcéry najvyššieho boha Dia a ókeanidy Eurynomy:

Aglaia (nazývaná tiež "Skvejúca sa" alebo "Žiariaca") bola najmladšou z nich a uvádza sa, že bola Héfaistovou manželkou. Eufrosyné („Potešujúca srdce" alebo "Blažená, dobromyseľná") bola tiež bohyňou radosti a stelesnením pôvabu. Thália ("Kvitnúca") bola bohyňou hostín a slávností a v tejto súvislosti označovaná tiež ako "Hojná".

Grácie boli pôvabné a milé, láskavé k bohom aj ľuďom, medzi ktorými boli všeobecne obľúbené - rozdávali totiž radosť a láskavosť, pomáhali skrášľovať život. Ochraňovali tiež priebeh slávností a hostín. Podľa mýtov stáli na počiatku všetkého pekného a im vďačili devy aj mládenci za svoju krásu. Aj v ľudovej slovesnosti sa ujal výraz „Tri Grácie" vystihujúci skutočnosť, že málokedy žili osamote; väčšinou tvorili spoločnosť olympským bohom, najmä Afrodite, Dionýsovi, Apollónovi a Múzam. A obzvlášť dbali o krásu umenia. (cit. z Wikipédie)

Grácie sú od najstarších čias všeobecne obľúbeným výtvarným námetom, zachovali sa na veľkom počte umeleckých diel – sochách, reliéfoch, vázových maľbách. Ich podoba sa však časom menila: v staršom umení sú krásne oblečené, neskôr nahé. Poloodené sú zobrazené aj na známom skvostnom obraze talianskeho renesančného maliara Sandra Botticelliho: Primavera (alebo slovensky: Alegória Jari).

 

botticelli

Tri Grácie vyobrazené na slávnom Botticelliho obraze Primavera (ca. 1482). Vľavo od nich je posol bohov Merkúr, v strede obrazu bohyňa Venuša a nad ňou jej syn bôžik Amor. Vpravo od Venuše je Flóra a Zefýr, boh západného vetra, unášajúci nymfu Chloris. Na trávniku pod postavami je vraj na originále obrazu možné rozoznať až 130 druhov reálnych rastlín, ako nevädze, maky, fialky, malé chryzantémy, kosatce, ľalie, jazmín či nezábudky.

Prihlásenie