Mesačný tieň

v hlbinách 2. najdlhšej jaskyne Slovenska (34 085 m / -451 m)

História Speleoklubu UK

Formálne prvopočiatky Speleoklubu Univerzity Komenského v Bratislave (v skratke: SUK) je možné datovať zhruba do obdobia r. 1991, kedy niekoľko speleologických zanietencov a študentov z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a spolu s nimi silné, už v tom čase skúsené, hoci mladé speleologické jadro z Trnavy, sformovalo partiu a zaregistrovali sa ako združenie, a neskôr v roku 1992 bola naša skupina prijatá do jaskyniarskej federácie SSS. Boli sme v tom čase vôbec prví, ktorí požívali názov "speleoklub", až neskôr sa viaceré iné oblastné skupiny tiež premenovali na speleokluby. Univerzitné a prírodovedné prostredie je vôbec, veľmi pozitívnym pre formovanie sa podobných skupín na celom svete - mladí a vzdelaní, vitálni ľudia so vzťahom k prírode a postupne naberajúcimi profi- skúsenosťami z viacerých oborov (geológia, biológia, hydrogeológia apod.), dokážu priam nevídané veci. V našom prípade sme ťahali "líniu" formálneho založenia Speleoklubu UK traja študenti geológie, Braňo Šmída, Tomáš Šembera a Matej Gedeon, záštitu nad nami prevzal mineralóg dr. Pavel Ženiš. Do partie tiež patrili už v tom čase známi jaskyniari Erik Kapucian, Marcel Griflík, Zolo Ágh a pridali sa aj ďalší. Našu prvú vysnívanú výpravu, v roku 1991 do Maroka, sme nakoniec nezrealizovali. No v roku 1990 sme spustili chorvátsky Velebit, opätovne sa potom do neho prinavrátili, a všetko sa to akosi rozbehlo...

Na dvoch podstránkach v teto sekcii si zatiaľ môžete prečítať históriu Speleoklubu UK, dôležité momenty ktoré nás formovali a pri ktorých sme sa vyvíjali, v dvoch verziách, KRATŠEJ, v kocke - vyšla ako súčasť mimoriadneho čísla Spravodaja Slovenskej speleologickej spoločnosti č. 3 / 2009, pri príležitosti osláv 60. výročia jej vzniku. Druhá, DLHŠIA verzia, je článkom, ktorý bol v rovnakom období umiestnený ako pdf.dokument na webstránkach SSS, ale v súčasnosti je už asi nedostupný. V tomto druhom príspevku však môže každý nadšený záujemca o speleológiu nájsť mnohé paralely a podnetné inšpirácie, čo, prečo, kde a aké jaskyne sme skúmali, ktorým územiam sme sa venovali a aké akcie sme realizovali. Dá sa z neho zaujímavo vychádzať. Tak nech sa aj vám darí, v bádaní PODZEMIA, milí priatelia.

Prihlásenie