Mesačný tieň

v hlbinách 2. najdlhšej jaskyne Slovenska (34 085 m / -451 m)

článok o MT v Spravodaji SSS 4 / 2007

Od júla 2005 do konca roku 2007, narástla dĺžka jaskyne Mesačný tieň vďaka našim sústredeným aktivitám na pozoruhodných 17 km. V tomto "zlatom výskumníckom veku" a "puberte" Mesačného tieňa, kedy prakticky každá jedna naša akcia v jaskyni prinášala niekoľko sto (!) objavených metrov, sme nezaháľali ani s poctivým mapovaním systému. Rozsahom namapovaných 14 km, vynesených do programu Therion, sa lokalita stala pomerne rýchlo, len po 3,5 roku od jej objavu, už 4. najdlhšou jaskyňou Slovenska. S principiálnymi detailami tohto prekrásneho aj čarovne emotívneho obdobia, hierarchicky kto kedy a aké priestory v Mesačnom tieni objavil a ako sme ich nazvali, o genéze jaskyne, o logistike našich akcií aj koľko nás tieto stáli, o nebezpečenstvách jaskyne a mnohých iných jej zaujímavostiach, sa aj vy môžete dočítať v nižšie umiestnenom rozsiahlom príspevku, ktorý sme publikovali v Spravodaji SSS, periodiku Slovenskej speleologickej spoločnosti.

citácia:

Šmída, B., Pap, I. (2007): Mesačný tieň (17 km/-441 m): pokračujúce objavy v dnes už 2. najhlbšej a 4. najdlhšej jaskyni Slovenska. Spravodaj SSS, 38, 4, Žilina, s. 4 - 22.

 

4 OK

5 OK

6 OK

7 OK

8 OK

9 OK

10 OK

11 OK

12 OK

700

bielovod1

 bielofog

 16 OK

17 OK

18 OK

19 OK

20 OK 

21 OK

stránka22

 

 

 

 

 

 

 

 

25 OK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 OK

24 OK

Prihlásenie