Mesačný tieň

v hlbinách 2. najdlhšej jaskyne Slovenska

článok o MT v Speleofóre 2011

spf1

spf2

spf3

spf4

spf5

spf6

spf7

spf8

spf9

spf10

spf11