Mesačný tieň

v hlbinách 2. najdlhšej jaskyne Slovenska (34 085 m / -451 m)

článok o MT v Speleofóre 2006

Jedny z najdôležitejších momentov v prieskume jaskyne Mesačný tieň boli akcie, kedy

7. augusta 2005 sa Braňo Šmída s Erikom Kapucianom po prvý raz spustili v labyrinte horizontál pod 1. bivakom do famóznej šachty s "večným dažďom" nazvanej príznačne ako Slnečný dážď (P35 m) a našli priechod na prvé významné, stále podzemné riečište jaskyne a mohutné horizontálne priestory navôkol neho, pomenované nimi ako Hádova ríša

11. septembra 2005 trojica Mišo Megela, Braňo Šmída a Igor Pap našli v krkolomnom a zabahnenom úseku zúženého meandru Bludochodbičky pri konci Hádovej ríše priechod drobným komínikom na ďalšie fosílne horizonty a následne na druhé podzemné riečisko jaskyne, pripájajúce sa zboku, pričom Braňo sa na záver tejto akcie od miest s dnešným 2. bivakom (-400 m) vybral ešte sólo vpred a zašiel hodný kus ďalej (niekoľko sto m) až ku sifónu Cukráreň v -420 m... a jaskyňa Mesačný tieň sa tým pádom stala 2. najhlbšou na Slovensku (vtedy po Starom hrade)

23. septembra 2005 trojica Braňo Šmída, Mišo Megela a Peter-Bebe Masarovič sa od Cukrárne vyškriabali strmým vybahneným tunelom, na konci s meandrom, do tunelov Metra (najvýznamnejšia fosílna úroveň nad dnešným 2. riečiskom), pričom ani na tejto akcii nedošli mohutnými chodbiskami až do "konca" jaskyne...

 

Jeden z našich prvých, principiálnych článkov, nielen o tom, ale aj o samotnom objave a výskumoch v jaskyni Mesačný tieň v tak intenzívnom prieskumníckom období 2004 - 2006, vyšiel v známej českej speleologickej ročenke, v zborníku Speleofórum 2006. Nižšie sa môžete začítať do jeho originálu, ktorého súčasťou je aj dôležitý rez jaskyňou.

citácia:

Šmída, B., Pap, I. (2006): Mesačný tieň (-433 m/9 km): objav 2. najhlbšej jaskyne na Slovensku. Speleofórum 2006, 25, Praha, s. 52 - 56.

 

spelo10

spelo11

spelo12

spelo13

spelo14

spelo16

spelo15

Prihlásenie